DRODZY UCZNIOWIE

Drodzy Uczniowie!

Mając na uwadze troskę o Wasze zdrowie w czasach pandemii

przygotowaliśmy dla Was krótką instrukcję, która w jasny sposób określa

 nowe zasady funkcjonowania naszej szkoły.

Uczniowie dojeżdżający do szkoły szkolnym autobusem lub dowożeni przez rodziców przebywają na terenie boiska szkolnego w wyznaczonym dla danej klasy obszarze pod opieką nauczyciela dyżurującego.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych, gdzie będą przebywali pod opieką nauczyciela do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

Ważne!

Uczniowie mieszkający w Śnieciskach przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 8.10.

 

O g. 8.20 uczniowie (w odpowiednich odstępach między klasami) pod opieką nauczyciela udają się do sal lekcyjnych.

Ważne!

Wchodząc do szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Do szkoły uczniowie nie przynoszą żadnych przedmiotów niezwiązanych z zajęciami lekcyjnymi (pluszaki, notesiki, zabawki itp.).

Każdy uczeń ma swój zestaw przyborów szkolnych (klej, nożyczki, przybory piśmiennicze itp.). Zabrania się pożyczania przyborów od kolegów.

Uczniowie klas I-III wychodzą na pierwszą przerwę pod opieką nauczyciela o wyznaczonej przez niego godzinie.

Uczniowie klas IV –VIII spożywają śniadanie (duża przerwa) w grupach pod opieką nauczyciela.

 

Każdy uczeń ma możliwość korzystania z przyłbicy lub maseczki (nie ma takiego obowiązku) przy zachowaniu zasad higieny.

WAŻNE!

Często myj lub dezynfekuj ręce.

Zachowaj dystans między kolegami.

Witaj się „łokieć o łokieć”

Podczas kaszlu lub kichnięcia zasłaniaj usta i nos chusteczką lub zasłoń się łokciem.

Ogranicz do minimum dotykanie rękoma twarzy (oczy, usta, nos).

Nie korzystaj z cudzych przyborów szkolnych.

Możesz mieć maseczkę, przyłbicę, rękawiczki.

Gdy się źle poczujesz natychmiast zgłoś to nauczycielowi lub pracownikowi obsługi.