HARMONGRAM UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚNIECISKACH

 

26.06.2020

 

GODZINA

KLASA

NAUCZYCIEL

8.00

VIII

J.STANIŚ-RZEPKA

8.40

I

M.KACZMAREK

9.00

II

M.JEŻ-NOWAK

9.20

III

M.ZIELINSKA

9.40

IV

M.JEŻ-NOWAK

10.00

V

W.WLAZŁY

10.20

VI

M.KUJAWIAK

10.40

VII

M.KUJAWIAK

11.00

0

D.BIAŁKOWSKA

 

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZDANIEM ŚWIADECTW UCZNIOM

W DNIU ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 

1.     Uczeń wchodzi do szkoły głównym wejściem do placówki, gdzie dezynfekuje ręce. Uczeń ma założoną maseczkę lub przyłbicę a także rękawiczki. W tym miejscu oczekuje na niego nauczyciel lub inny pracownik szkoły.

2.     Uczeń, po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna ma mierzoną temperaturę.

3.     Następnie uczeń przechodzi do dużej sali i zajmuje wskazane przez nauczyciela miejsce stojące z zachowaniem 1,5 dystansu.

4.     Uczeń, którego imię i nazwisko zostanie wyczytane, podchodzi do wychowawcy po odbiór świadectwa. Zarówno uczeń jak i wychowawca mają założone maseczki i rękawiczki.

5.     Po rozdaniu świadectw wszystkim uczniom z danej klas, wychowawca wyprowadza uczniów z sali drugim wyjściem/ z tyłu szkoły/ przy zachowaniu wytycznych GIS.MEN.

6.     Do szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Rodzice będą odbierać dzieci sprzed budynku szkoły przy zachowaniu obowiązujących procedur, wytycznych GIS, MEN.

7.     Uczeń danej klasy będzie kontaktował się tylko z wychowawcą klasy i dyrektorem szkoły a na korytarzu z pracownikiem obsługi, odpowiedzialnym za mierzenie temperatury.

8.     Rodzic ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia ucznia.

9.     Po odbiór świadectw może przyjść do szkoły tylko uczeń zdrowy.

10.Uczeń z jakimikolwiek symptomami przeziębienia (katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłany do domu.

11.Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu.

12.Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji obowiązuje bezwzględny zakaz przybycia ucznia do szkoły.

13.Uczniowie przebywają w dużej sali na parterze, która jest odpowiednio przygotowana i dezynfekowana.

14.Uczniowie oraz wychowawca są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1.5m.

WAŻNE

W związku z pandemią po odbiór świadectw do szkoły mogą wejść tylko uczniowie-bez rodziców; w wyznaczonym czasie. Nie ma możliwości tzw. „czekania” w szkole, na boisku szkolnym czy przed szkołą na rodzeństwo.

Z UWAGI NA PANDEMIĘ PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE DO SZKOŁY!