PROPOZYCJE ZABAW Z DZIEĆMI CZ.2

ZABAWY Z PIŁKĄ I NIE TYLKO – propozycje zabaw z dzieckiem w domu

 1. Zabawa z piłką
 • ćwiczy liczenie
 • uczy współpracy
 • uczy pracy w grupie
 • pozwala doświadczyć poczucia przynależności
 • uczy, jak radzić sobie z piłką

Opis gry:

         Kilka osób ustawionych w kręgu rzuca kolejno piłkę do dowolnie wybranej osoby. Pierwsza osoba głośno mówi „jeden”, a każda następna, wypowiadając  kolejną liczbę, podaje piłkę dalej. 

         Zabawę można utrudniać na różne sposoby np. poprzez wygłaszanie kolejnej liczby o 2 większej, liczyć dziesiątkami itp. 

Inny wariant - ćwiczy znajomość alfabetu

         Zabawa prowadzona, jak poprzednio, ale zamiast liczb podajemy litery alfabetu .

 1. Zabawa : ZIEMIA, WODA, POWIETRZE

Jest to stara zabawa dla dzieci od lat sześciu

 • ćwiczy sprawność fizyczną
 • ćwiczy szybkie kojarzenie
 • utrwala znajomość nazw zwierząt i środowiska, w którym żyją.

Kilka osób ustawionych w kręgu lub w luźnej grupie.

Osoba kierująca grupą wypowiada nazwę zwierzęcia, pozostali natychmiast przyjmują odpowiednią postawę ciała, w zależności od środowiska życia danego zwierzęcia.

Gdy jest to np.:

 • ryba (woda ) – wszyscy kucają
 • jaskółka (powietrze) – stoją z wyciągniętymi rękoma w górę
 • sarna (ziemia) – stoją wyprostowani

 

Inne warianty:

 • Wszyscy ustawieni w kręgu – osoba kierująca rzuca do kogoś piłkę wypowiadając nazwę środowiska (WODA, ZIEMIA lub POWIETRZE). osoba, która złapała piłkę, musi jak najszybciej wymienić nazwę zwierzęcia, żyjącego w podanym środowisku i odrzuca piłkę osobie prowadzącej.
 •  Wszyscy stają w rozsypce, zwrócone twarzami do osoby prowadzącej.

Na hasło: Ziemia – dotykają dłońmi podłogi.

Na hasło: Woda – chwytają się dłońmi za kolana.

Na hasło: Powietrze – wskazują przestrzeń nad sobą.

Hasła podaje się w różnej kolejności

 1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Zagubiony kotek.

Wszyscy siadają w kole. Jedna osoba odchodzi na bok, a pozostałe wybierają spośród siebie smutnego kotka, opuszczają głowy, smutny kotek cichutko miauczy. Osoba, która była z boku, musi go wskazać. Gdy wskaże, wówczas zamieniają się miejscami.

 

 1. Zabawa Lustro.

Dwie osoby ustawiają się przodem do siebie. Jedna jest lustrem, druga wypowiada tekst rymowanki: Jesteś moim lustrem i robisz to, co chcę (wykonuje ukłon przed partnerem) Ja teraz tańczyć mogę (obraca się wokół własnej osi) a ty – nie. A kiedy tańczyć skończę (kołysze się na boki) uważnie na mnie patrz. Lustro, lustro, powiem ci, co czynić teraz masz - pokazuje dowolne ruchy, miny, gesty, a partner je naśladuje.

 1. Zabawa Jestem wesoły.

Wszyscy stają w kręgu i naśladują czynności, o których jest mowa w rymowance.

Jeżeli jesteś wesoły i to wiesz, klaśnij też. (bis)

Jeżeli jesteś wesoły i to wiesz, i pokazać nam to chcesz, klaśnij też. (bis)

Przy kolejnych powtórzeniach osoba prowadząca podaje nazwy innych czynności, np. tupnij też, podskocz też…

 1. Zabawa twórcza Chodzimy jak…

Jedna osoba określa, w jaki sposób dzieci mają się poruszać po sali, a pozostali przedstawiają to ruchem. Np. Chodzimy tak:

– Jakby podłoga była zamarzniętym jeziorem.

– Jakby była gorącym pustynnym piaskiem.

– Jakbyście szli przez rwącą rzekę.

– Jakbyście szli w czasie zamieci śnieżnej…