WAŻNE INFORMACJE - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni Rodzice

proszę zapoznać się z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz procedurami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor Szkoły

Beata Świt