Szkoła Podstawowa w Śnieciskach jest wyjątkowa. To nasza szkoła. Chociaż mała, ale wspaniała. To nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę. W naszej szkole uczniowie uczą się życia, dla wielu z nich to drugi dom, równie ważny jak ten pierwszy. Nasza szkoła to oaza spokoju, bezpieczeństwa i radości. 

We wszystkich swoich działaniach Szkoła Podstawowa w Śnieciskach dała się poznać nam – rodzicom jako poważna Placówka Oświatowa, która reprezentuje wysoki poziom dydaktyczny i wychowawczy. Szkoła zapewnia naszym dzieciom odpowiednie warunki do kształcenia, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju uczniów poprzez działania prozdrowotne. W szkole działają koła zainteresowań, organizowane są konkursy przedmiotowe, realizowane są liczne projekty edukacyjne.

Kadra szkoły to nauczyciele z powołania – wymagający i życzliwi. Mają bardzo dobry kontakt z uczniami, ponieważ dzięki małej liczbie uczniów istnieje możliwość indywidualnego podejścia do każdego z nich.

W naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z porad logopedy czy pedagoga szkolnego, a wolnych chwilach … odwiedzić bibliotekę.

W Szkole Podstawowej w Śnieciskach tętni wspaniałe życie szkolne, uczniowie rozwijają swoje umiejętności, kształtują swoje charaktery, zawierają nowe przyjaźnie.

Nasza szkoła jest otwarta na kontakty ze środowiskiem lokalnym, integruje uczniów poprzez organizowanie ciekawych wycieczek turystyczno-krajoznawczych, festynów, wyjazdów do teatru, do lasu, do kina, na mecze.

W szkole działa stołówka, z posiłków korzysta wielu uczniów, natomiast wszyscy uczniowie szkoły korzystają na przerwach śniadaniowych z ciepłej herbaty.

W tym roku odbyły się prace remontowe zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku szkoły, a niedawno przy budynku szkoły powstał plac zabaw dla maluchów.

Moja córka mówi, że to „super szkoła” i z przyjemnością każdego dnia spędza w niej wiele godzin.

Olga Senk-Szelągiewicz

 

Szkoła w Śnieciskach to szkoła do której uczęszczają nasi synowie. Zespoły klasowe są nieliczne, dlatego każdy nauczyciel zna każdego ucznia bardzo dokładnie i potrafi do każdego podejść w sposób indywidualny znając jego mocne i słabe strony. Wszyscy uczniowie  mają możliwość rozwoju własnych zainteresowań, a poprzez udział w licznych projektach poszerzania swoich wiadomości i umiejętności. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dziecka w zależności od ich potrzeb.Zajęcia w szkole rozpoczynają się o stałej godzinie, a kończą o godzinie 14- tej.
Szkoła Podstawowa w Śnieciskach to miejsce ciepłe i przyjazne, które umożliwia harmonijny rozwój każdego dziecka.
                                    Monika i Wojtek Zielinscy-
                                    rodzice Filipa i Franka