Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Śnieciskach1.   Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.   Głównym celem Rady  Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3.   Zadaniem Rady  Rodziców jest:

a)     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)     gromadzenia funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,


c)     zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
 
Obecna Rada Rodziców działa przy Naszej Szkole od  września 2019 roku.