PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

Praca  Samorządu  Uczniowskiego  dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to następujące zagadnienia :

 

 1.  Rozwijanie samorządności:
  1. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.
  2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  3. Opiniowanie dokumentów szkolnych.
  4. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
  5. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu                i przeprowadzeniu.
  6. Pomoc w przeprowadzeniu szkolnych apeli okolicznościowych.

 

 1. Akcje charytatywne:
  1. Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  2. Włączenie się do akcji ,,Góra Grosza”.
  3. Włączanie się do zbiórki artykułów pierwszej potrzeby na rzecz osób potrzebujących.
  4. Wspieranie schroniska dla zwierząt.
  5. Przeprowadzenie akcji Nauczyciele z misją dla misji.

 

 1. Udział Samorządu Uczniowskiego w pracach porządkowych na rzecz

szkoły i środowiska.

 

 1. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub

Środowiskowe:

 1. Dyskoteka  andrzejkowa.
 2. Zabawa karnawałowa.
 3. Dzień dobrych uczuć.
 4. Pierwszy dzień wiosny.

 

 1. Konkursy, wystawy, udział w komisjach oceniających prace zgłaszane do konkursów:
  1. Konkurs na wielkanocną pisankę.

 

 1. Obchody rocznic narodowych:
  1. 101 rocznica Święta  Niepodległości.
  2. 101 – ta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  3. Rocznica Konstytucji 3  Maja.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

NA  ROK 2019/ 2020

 

 

ZADANIA

 

FORMY   REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracach i akcjach SU.

 

Prowadzenie gazetki informacyjnej.

CAŁY

ROK

 

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Gazetka okolicznościowa.

Udział  delegacji w uroczystościach gminnych.

 

1 IX

 

Współpraca Rady Samorządu Uczniowskiego z samorządami klasowymi.

Zapoznanie z zadaniami na rok szkolny 2019/2020.

 

X, XI

 

Wpieranie schroniska dla zwierząt

Zbiórka karmy.

 

XII

 

Praca  na rzecz środowiska.

Udział w akcji ,, Góra Grosza”.

 

X, XI

 

Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej

 

Okolicznościowa gazetka, przygotowanie życzeń dla nauczycieli i ,, Słodki upominek”.

Włączenie się do przygotowania części artystycznej i dekoracji.

14 X

 

 

 

 

Rocznica rozstrzelania mieszkańców Zaniemyśla i okolic

Udział  delegacji w uroczystościach gminnych.

 

20 X

 

Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Gazetka okolicznościowa.

Udział  delegacji w uroczystościach gminnych.

 

XI

 

Dzień Chłopca

Gazetka okolicznościowa, życzenia, upominki.

IX

 

Andrzejki

 

Dyskoteka, wróżby andrzejkowe.

XI

 

Mikołajki

 

Balony do św. Mikołaja.

 

6 XII

 

101 – ta rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

Gazetka okolicznościowa.

Udział  delegacji w uroczystościach gminnych.

 

XII

 

Święta Bożego Narodzenia

Gazetka okolicznościowa.

Świąteczne życzenia

 

XII

 

Szlachetna Paczka -  pomoc dla potrzebujących

Zbiórka żywności

XII

 

Kwestowanie

Kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

I

 

Karnawał

Ogólnoszkolna zabawa karnawałowa.

I

 

Dzień dobrych uczuć

 

 

Okolicznościowa gazetka.

Konkursy , gry i zabawy .

 

 

II

 

 

 

 

 

Rozwijanie samorządności

Gazetki okolicznościowe.

Udział w okolicznościowych apelach szkolnych i gminnych.

Opiniowanie dokumentów szkolnych.

 

 

CAŁY ROK

XI, XII, V

 

IX, X, XI

 

Wielkanoc

Życzenia świąteczne.

Konkurs klas na najciekawszą pisankę. 

Gazetka okolicznościowa.

IV

 

Dzień Kobiet

 

Gazetka okolicznościowa, życzenia, upominki.

 

III

 

Pierwszy Dzień Wiosny

Przygotowanie ogólnoszkolnej imprezy z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

III

 

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

Gazetka okolicznościowa.

Udział  delegacji w uroczystościach gminnych.

V

 

Dzień Dziecka

 

Gazetka okolicznościowa.

Włączenie się w przygotowanie gier i zabaw.

VI

 

 

Opracowały :                   M. Jeż – Nowak, M. Kujawiak