ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA DZIAŁA W NASZEJ SZKOLE JUŻ OD KILKU LAT.

PIĘTNAŚCIORO DZIECI UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ PANIĄ WIKTORIĘ DAWIDEK W KAŻDY CZWARTEK. DZIĘKI GKRPA NASI UCZNIOWIE BIORĄ UDZIAŁ W FESTYNACH PROFILAKTYCZNYCH, WYJAZDACH EDUKACYJNYCH I WSPÓLNYCH SPOTKANIACH ŚWIĄTECZNYCH.

CZŁONKIEM KOMISJI GKRPA JEST NAUCZYCIEL PANI MGR M.JEŻ-NOWAK.