Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śnieciskach

mgr Beata Świt