ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE W NASZEJ SZKOLE

PROWADZI PANI MGR KAROLINA JASIŃSKA

 

Logopedia

 

 

Celem terapii logopedycznej jest profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy), diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń języka), terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej).
Od 3 września 2019 r. zajęcia logopedyczne odbywają się systematycznie raz w tygodniu (we wtorek) od godz. 11.00 do godz.16.00 i są prowadzone indywidualnie. Nasza szkoła zapewnia opiekę logopedyczną dzieciom z oddziału przedszkolnego oraz uczniom klas I-VII. Przed realizacją zajęć rodzice dzieci wymagających terapii logopedycznej zostali o tym poinformowani i wyrazili zgodę na prowadzoną terapię logopedyczną. Każde dziecko ma zeszyt do ćwiczeń logopedycznych, a rodzice są informowani na bieżąco o postępach swojego dziecka. Terapia odbywa się za pomocą tradycyjnych metod, jak i za pomocą zabaw i gier logopedycznych, a także w oparciu o nowoczesne programy multimedialne do terapii mowy.

 

 ROLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

Rodzice powinni:

 

  1.  Wspierać dziecko w terapii;
  2.  Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
  3.  Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
  4.  Słuchać wypowiedzi swoich dzieci, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
  5.  Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
  6.  Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
  7.  Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.